A j á n l á s

 

 

 

 

A MINI RETORIKA célja nem csak a retorika.

 

 

Célja, hogy felhívja a figyelmet „édes anyanyelvünk”

minél magasabb szinten történő használatára.

 

 

Más szavakkal

 

„egyre igényesebben beszélni, írni – magyarul.”

 

 

 

 

Akinek kevés az ideje,

 

a j á n l o m

 

Mások gyakorlatának megfigyelése

fejezetcímtől

az önképzés  címszóig terjedő részt.®

 

 

 

 

Meggyőződésem, hogy nem haszontalan az az idő,

melyet legfőbb és legnagyobb kincsünk,

a magyar nyelv ápolására fordítunk, bármi csekély eredménnyel is járjon az.